HomeАрхитектура

      Най-напред бива построена резиденцията на кралица