Както многократно вече сме споменавали, интериорът

Домовете, направени от корабни контейнери, са