Водещата световна хотелиерска група Accor, обяви,

Домът е мястото, където прекарваме не